Styrelserummet – fastighetsägare och BRF

Styrelsesupport, avtal & dokument

Styrelserummet för avtalskunder till Lexium Förvaltning & Projekt AB.

Växel Lexium Förvaltning & Projekt 08 505 855 00

Attest & ekonomisystem – fastighetsägare och BRF

Attestsystem & ekonomifunktioner

Attest & ekonomi för avtalskunder till Lexium Förvaltning & Projekt AB.

Växel Lexium Förvaltning & Projekt 08 505 855 00