Bostadsrättsförening

Lexium Förvaltning & Projekt hjälper bostadsrättsföreningar med allt ifrån underhållsplaner till ekonomisk rådgivning. Tillsammans med föreningens styrelse jobbar vi för ett långsiktigt, tryggt och förenklat boende.

Hyresfastigheter

Våra engagerade medarbetare arbetar för att underlätta hyresfastighetsägares vardag i det ekonomiska och administrativa arbetet. Vi hjälper bland annat till med hyresavisering, lägenhetsbyten och andrahandsuthyrning.

Kommersiella fastigheter

Vi förvaltar kommersiella fastigheter med stort fokus på långsiktig förbättring och personlig kontakt. Genom våra tjänster hjälper vi fastighetsägare med bl.a. lokaluthyrning, lokalanpassning och utveckling.

Den personliga förvaltaren

Vår vision är att tillsammans utveckla en förvaltning som tar särskild hänsyn till en fastighets karaktär likväl som fastighetsägarens och dess kunders krav och förväntningar.

Vi strävar efter förvaltning som andas välkomnande av alla som äger, bor, hyr lokal, arbetar i, eller besöker fastigheten. En förvaltning med värme som innefattar stolthet, trygghet och närhet för alla. En förvaltning som bryr sig – för att det är roligt att skapa mervärde tillsammans.

Därför ska du
välja oss på Lexium Förvaltning & Projekt

  • En platt organisation

  • Fokuserade

  • Engagerade

  • Flexibla

  • Kostnadseffektiva lösningar

  • Proaktiva